حامد صفری

حامد صفری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

بیوگرافی

کسی که روزنامه LA WEEKLY او را ققنوس دیجیتال مارکتینگ نامید.

حامد صفری، نویسنده، کار آفرین، فاندر Growces ، دیجیتال مارکتر و برنامه نویس ایرانی-آمریکاییست که در شهر تبریز متولد شده است. وی اولین استارت آپ خود را در سال 2015 در تبریز با عنوان تاکسی آنلاین قونقا که برای اولین بار در ایران اجرا شده بود در تبریز راه اندازی کرد. قونقا اولین تجربه کاری حامد صفری بود که توانست با موفقیت در شهر تبریز بیش از 100هزار کاربر فعال و بیش از 6 هزار راننده به همراه روزانه رکورد بیش از 10 هزار سفر موفق را در شهر تبریز ثبت کند. تجربه حامد صفری در دیجیتال مارکتینگ و مدیریت پروژه های متعدد به او توانایی های بسیاری را برای راه اندازی انواع کسب و کارهای آنلاین بخشید. او پس از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا کسب و کارهای آنلاین متعددی را در آن کشور راه اندازی کرد. او توانستند ضمن راه اندازی کسب وکارهای متعدد خود به بیش از 100 کسب و کار و شرکت برای راه اندازی و رشد از طریق دیجیتال مارکتینگ کمک شایانی کند. اولین کتاب حامد صفری با عنوان “دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده” هم اکنون توسط او تالیف و در مارکتهای جهانی به زبان انگلیسی ارایه شد.

اولین استارت آپ، قونقا

عکسها و خاطرات

حامد صفری و رضا کهولی
تاکسی آنلاین قونقا

حامد صفری و رضا کهولی در محل شرکت قونقا.

نمایشگاه باکوتل

حامد صفری در حال ارایه توضیحات قونقا در باکوتل

دومین ورژن قونقا

بهره برداری از دومین نسل تاکسی آنلاین قونقا با حضور ریس شورای شهر تبریز.

Digital Marketing in Simple Words by Hamed Safari

نویسنده: حامد صفری

دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده

“دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده” نوشته حامد صفری کتابی است که بررسی و توضیح مسایل پایه و مبانی دیجیتال مارکتینگ پرداخته تا بتواند به نحو آسان این علم را منتقل کند. ایشان در این کتاب تلاش کرده اند تمامی عناوین و موضوعات مربوط به دیجیتال مارکتینگ را در قالب این کتاب معرفی و تشریح کنند.

2021

بیشتر در مورد حامد صفری بدانید

Hamed Safari is an author, entrepreneur, digital marketer, and web-based software developer. He founded Growces Digital marketing Agency in 2020

Hamed Safari was born in 1993 in Tabriz, Iran. after passing his successful years at school, pursuing his passion, he joined the computer science program of Tabriz University to learn about the digital world academically. He graduated from university in 2011 as one of the top students gaining notable awards and honors.

To employ his knowledge for easing people’s lives, he started his start-up, “Qonqa,” soon after graduation. Qonqa was the first online taxi application in Iran that began to work in 2012 in Tabriz. Although the pilot project was tested in a roughly small area, Qonqa became popular among people quickly after the official launch. A few months later, Qonqa, the first online taxi provider in Iran, had more than 6000 successful passenger transfers in Tabriz.

Then, Qonqa was the symbol of remarkable management, creative marketing, and the perfect technical team, all of which was run by Hamed.